گردونه ی parsafson
parsafson (تبلیغ)

فروش نمونه های مرجع و استاندارد کوانتومتومتری و تست بلوک های سختی سنجی

مجموعه پارس افسون افتخار دارد نمایندگی و عاملیت فروش تعدادی از کمپانی های معتبر دنیا در زمینه تولید دستگاه ها، قطعات و تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و صنعتی را در زیرگروه های تخصصی زیر داشته باشد. قطعات یدکی، مواد مصرفی و نمونه های مرجع و استاندارد انواع ایندنتور و ساچمه های بیشتر ..

 |